9.8.2019 apel - Dziękuję Tobie, Panie, za miłosierdzie

9.08. (piątek) - Dziękuję Tobie, Panie, za miłosierdzie.

ADORACJA KRZYŻA

 

Przygotować Krzyż do adoracji.

 

Pieśń: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

 

ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE

 

Ludzie od najstarszych dziejów przedstawiali różne pojęcia, rzeczywistości za pomocą symboli. Nie ma chyba bardziej popularnego symbolu od krzyża. Towarzyszy nam praktycznie od zawsze. Symbol krzyża możemy zobaczyć wszędzie: w kościołach, w herbach, na szpitalnych karetkach, przejazdach kolejowych czy na opakowaniach od leków. Przybiera przeróżne formy i ma różnorodne znaczenia. Czym jest jednak krzyż dla chrześcijanina? Czy tylko zwykłym symbolem, którym posługują się katolicy jako ich znak rozpoznawczy?

 

W trakcie pieśni grupa osób wnosi krzyż na widoczne miejsce w świątyni.

 

Pieśń: Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu

 

Dla prawdziwego chrześcijanina krzyż to Chrystus. Tak naprawdę bez Niego byłby pustym znakiem, który nic nie wnosi w nasze życie. Krzyż to historia Jezusa, Jego nauczanie i działalność ziemska. Śmierć Jezusa na krzyżu jest istotą Jego misji. Czyż dla nas przynależących do Kościoła chlubą nie powinien być Jezus Chrystus Ukrzyżowany? Przecież chyba nikt w naszym życiu nie okazał tak wielkiej miłości jak Jezus, oddając swoje życie za nas, abyśmy mogli żyć i osiągnąć wieczne szczęście. Patrząc na krzyż warto sobie uświadamiać: to jest miłość prawdziwa, która nie ma granic.

 

Pieśń: Przyjacielu chcę zostać z tobą

 

Na skutek grzechu pierworodnego oraz wszystkich późniejszych naszych niegodziwości całkowite oddanie człowieka Bogu stało się absolutną niemożliwością. Każdy z nas doświadcza przecież swojej osobistej grzeszności. Jezus przyszedł do nas, żeby dać nam przykład całkowitego oddania Ojcu, ale w grzesznym świecie nie było to rzeczą łatwą: robiliśmy wszystko, żeby Mu w tym przeszkodzić. Na szczęście nie udało nam się to: Jezus Chrystus był do końca, nawet w strasznych godzinach swojej męki, człowiekiem nieskazitelnie sprawiedliwym i bez reszty należącym do Ojca. I to jest podstawowym sensem Jego ofiary. On dał nam przykład kroczenia w sprawiedliwości i posłuszeństwie Bogu. Jeśli ja, grzeszny, więcej oddam się Bogu, zło się będzie we mnie wysuszać i wzrośnie moja życzliwość do ludzi, oczyszczą się i ożywią moje sprawności do czynienia dobra.

 

Pieśń: Rozpięty na ramionach

 

Pomimo tak wielkiej miłości jaką okazał nam Chrystus, zdarza się, że wstydzimy się Go. Jakże często naszą wiarę ograniczamy do świątyni, czy do wydarzeń religijnych takich jak piesza pielgrzymka, uwielbienie w centrum miasta, spotkanie na Lednicy czy Wiślicy. W tej przestrzeni nie wstydzimy się do Niego przyznawać, choć zdarza się, że i tam trudno nam jest otwarcie mówić o Nim. Sam Piotr zaparł się trzykrotnie Jezusa. Boimy się przyznać do kogoś kto jest powszechnie źle odbierany, kogo chce się ośmieszyć i zepchnąć na margines. W szkole czy w pracy wyśmiewani są ci, którzy mają swoje zdanie, nie idą z duchem mody i trendów. Po co od siebie tyle wymagać? Czy i tak nie chcą od nas za dużo: szkoła, egzaminy, obowiązki w domu? Chrześcijanin jednak ma żyć tak, by inni widzieli w nim prawdziwego świadka Chrystusa, by można było o nim powiedzieć: On żyje tak, jak tego uczył Mistrz i Zbawiciel! Naszym głównym zadaniem jest szerzenie wśród ludzi dobrej nowiny o Chrystusie i umożliwienie im w ten sposób zbawienia duszy. Każdy kto prawdziwie poznał Jezusa za wszelką cenę będzie chciał kroczyć za Nim.

 

Pieśń: Zbawienie przyszło przez krzyż

 

Nie myśl, że jeśli w Twoim życiu wstydziłeś się Jezusa to jest już za późno. Pomimo zdrady Jezus czeka na Ciebie. Jego otwarte ramiona na krzyżu chcą Cię przygarnąć. Spójrz na Piotra: pomimo tego, że wyparł się Chrystusa, została mu dana szansa powrotu. To on rozpowszechnił Kościół, który trwa do dzisiaj. Spójrz na św. Pawła – wroga i prześladowcę chrześcijan, który zachęcał do ich mordu, uczestniczył w kamienowaniu św. Szczepana. Ten wielki grzesznik dostąpił dzięki łasce Boga nawrócenia. Przyjąwszy chrzest rozpoczął służbę dla Ewangelii - stał się Misjonarzem i Apostołem wielu narodów. Jeżeli otworzysz się na działanie Boga, będziesz mógł zacząć swoje życie na nowo. Podejdź teraz do krzyża, uklęknij obok niego, wzbudź w sobie pragnienia nawrócenia. Powierz Jezusowi swoje słabości i grzechy. Wzbudź w sobie pragnienie odmiany swojego życia. Czy się odważysz?

 

W czasie śpiewu pieśni osoby podchodzą do krzyża, całują i adorują.

 

Pieśń: Tak mnie skrusz, Krzyżu święty nade wszystko,

Każdy moment jest dobry do podjęcia decyzji o zmianie swojego postępowania. Może wydawać się to trudne, nierealne. To jest Twój czas. To jest czas dla Ciebie i dla Jezusa. Jezus czeka na Ciebie jak Ojciec czekał na Syna Marnotrawnego. Niech pierwszym krokiem w nawiązaniu nowej relacji z Bogiem będzie Sakrament Pokuty i Pojednania. Nie można rozpocząć nawrócenia bez uznania swojej niskości i wyznania grzechów. Możesz oczyścić swoje serce i sumienie. A nawet jeśli znowu upadniesz to pamiętaj, że Jego miłosierdzie jest nieskończone i On nadal będzie na Ciebie czekał. Prawdziwy przyjaciel nigdy się od Ciebie nie odwróci.

 

Pieśń:Przyjaciela mam co pociesza mnie

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

APEL JASNOGÓRSKI

 (opracował ks. Marek Blady)

 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.085413932800293