9.8.2017 „Nie daj mi odejść od Twoich przykazań” (Ps 119,10)

9.8.2017 „Nie daj mi odejść od Twoich przykazań” (Ps 119,10)

Nabożeństwo pokutne – Liturgia Słowa

(można przy ołtarzu, jeśli taka możliwość, ustawić wizerunek Matki Bożej z Guadalupe)

Pieśń na wejście, procesja z Ewangeliarzem

Znak krzyża

Wprowadzenie

Zmierzając duchowo z Bogarodzicą otaczamy dziś szczególną modlitwą narody Ameryki. Tym wieczornym nabożeństwem pokutnym chcemy też błagać Boga: „Nie daj nikomu odejść od Twoich przykazań”.

Maryja, którą ludy Ameryk nazywają Naszą Panią z Guadalupe, właśnie tam – przez swoje orędzie i obrazod 1531 r. stała się Tą, która uczy prawdziwego pojednania. Jej obecność ostudziła kolonialne zapędy Europejczyków. Jej obecność przeprowadziła Azteków od krwawej wiary do Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Słuchajmy z wiarą Słowa Bożego i prośmy o dar prawdziwej pokuty i pojednania.

Kolekta

 Módlmy się

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, + aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Czytanie pierwsze (Rz 5,15-21)

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia, nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. 
Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Oto Słowo Boże

Pieśń: Cóż Ci, Jezu damy

Śpiew przed Ewangelią (Ez 33,11)

Alleluja

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika

Lecz, aby się nawrócił i miał życie

EWANGELIA (Mt 5,20-26)

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus powiedział: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

Oto Słowo Pańskie

Modlitwa z rachunkiem sumienia

(po każdym wezwaniu śpiew Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie, lub inny stosowny)

Bracia i siostry, z pokorą otwórzmy przed Bogiem nasze sumienia i prośmy i miłosierdzie dla nas i świata całego.

  1. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”

Za wszelkie bałwochwalstwo

Za wszystkie ucieczki serca i myśli od Ciebie, Jedyny Boże, do jakiegokolwiek stworzenia

Za każdy przejaw egoizmu

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

  1.  „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremo”

Za wzywanie Świętych Imion do czczych rzeczy

Za kpiny z Boga

Za krzywoprzysięstwa

Za wiarołomstwo

Za niedotrzymane przysięgi

Za przysięgi złożone nierozważnie

Za oczernianie bliźnich

Za obmowy

Za wulgarne słowa

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

 

  1. „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

Za opuszczanie niedzielnej Eucharystii

Za złe przeżywanie Mszy św.

Za brak modlitwy i skupienia

Za łamanie odpoczynku należnego w dzień święty

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

 

  1. „Czcij ojca swego i matkę”

Za złe wychowywanie dzieci

Za brak troski o dobro dzieci i młodzieży

Za brak szacunku wobec rodziców

Za złe traktowanie rodzeństwa

Za brak poszanowania godności drugiego człowieka

Za znieważanie pamięci zmarłych

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

 

  1. „Nie zabijaj”

Za zabójstwa

Za aborcję

Za eutanazję

Za tortury, znęcanie się i wszelkie krzywdy fizyczne, psychiczne i duchowe

Za brak dbania o zdrowie

Za pozwalanie na cywilizację śmierci

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

  1. „Nie cudzołóż”

Za zdrady i niewierności

Za brak czystości przedmałżeńskiej

Za plagę pornografii

Za wszelką nieczystość myślą, słowem, uczynkiem popełnione

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

  1. „Nie kradnij”

Za przesadne dbanie o sprawy materialne

Za kradzieże

Za nieuszanowanie własności prywatnej bliźniego

Za nieuszanowanie dobra społecznego

Za wszelkie formy nieuczciwości

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

 

  1.  „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”

Za brak umiłowania prawdy

Za kłamstwa wszelkiego rodzaju

Za wprowadzanie innych w błąd

Za nieuszanowanie tajemnic i sekretów powierzonych nam przez innych

Za wszystkie grzechy mowy

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

  1. 10 „Nie pożądaj osób ani rzeczy”

Za pożądanie i zazdrość wobec osób

Za pożądanie i zazdrość wobec rzeczy bliźnich

Za gniew i wszelkie zło wynikające z zazdrości

Przepraszamy Cię Panie

Zmiłuj się nad nami – wysłuchaj nas Panie

 

Tajemnica różańca – Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo trwająca na modlitwie z uczniami Jezusa, Pani nasza, któraś pierwsza otrzymała łaskę obecności Ducha Świętego w dniu zwiastowania, oręduj za nami, aby wszyscy ludzie stali się braćmi i siostrami w rodzinie dzieci Bożych

Ojcze nasz…, 10 x Zdrowaś Maryjo…

Apel jasnogórski

!Ogłoszenie: na jutro przynieśmy ze sobą kwiaty, które ofiarujemy Bogu!

Błogosławieństwo Księgą Ewangelii

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.10416007041931