6.8.2017 „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie” (Iz 55,1)

6.8.2017 „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie” (Iz 55,1)

Nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Pieśń na wejście

Znak krzyża

Wprowadzenie

Chrystus Pan ustanawiając Najświętszą Eucharystię umył uczniom nogi i polecił przestrzegać przykazania miłości. Miłości nie da się nikomu narzucić siłą, i choć jest nam przykazana przez Zbawiciela, może przyjść do człowieka jedynie jako „tajemna czułość, która rodzi się i jakościowo przebija wszystko” (Benedykt XVI, Deus caritas est 17). Prośmy Boga o dar Ducha tej miłości, która przewyższa wszystko. Prośmy, aby odnowił ją we wszystkich ochrzczonych.

Pieśń

Czytanie (Ez 36,24-28)

Czytanie z księgi Ezechiela

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Oto Słowo Boże

 

Modlitwa błogosławieństwa wody

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, która z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

A zatem pytam każdego z Was.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Pokropienie wiernych wodą święconą

Pieśń

Tajemnica różańca –  Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, ofiarując Bogu z dziękczynieniem chleb i wino, które mocą swego Słowa uczyniłeś sakramentem Ciała i Krwi na pokarm dla wierzących, wprowadzasz nas w tajemnicę Trójcy Świętej. Następnego dnia złożyłeś nieskalaną ofiarę swego życia na ołtarzu krzyża. Niech łaska miłości tak przenika nasze dusze, abyśmy całym życiem naśladowali Twoją ofiarę eucharystyczną.  Przemień nas Panie w chleb dla bliźnich.

Ojcze nasz…, 10 x Zdrowaś Maryjo…

Apel jasnogórski

Błogosławieństwo

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.095040082931519