11.8.2019 apel - Dziękuje Tobie, Panie, za to, że wspierasz w cierpieniu

11.08. (niedziela) - Dziękuję Tobie, Panie, za to, że wspierasz w cierpieniu.

 

Pieśń: Z tej biednej ziemi

 

ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE

 

Krzyż, związane z nim cierpienie, jest testem dla naszej wiary i zaufania do Pana. Ciągle na nowo trzeba powracać w modlitwie i refleksji do znaczenia cierpienia w naszym życiu. Może być ono związane z chorobą, starością, samotnością, ale też z utratą pracy, nagłą śmiercią kogoś bliskiego, brakiem potomstwa, krzywdą wyrządzoną przez współmałżonka czy przyjaciela. Jak wtedy reagujemy? Jakie miejsce w tej trudnej sytuacji zajmuje Pan Bóg? Św. Teresa Benedykta od Krzyża wskazywała na wartość cierpienia: Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem, a przez to do współdziałania z Jego zbawczym dziełem... Chrystus nadal żyje w swoich członkach i w nich nadal cierpi; a cierpienie znoszone w zjednoczeniu z Panem jest Jego cierpieniem, włączonym w wielkie dzieło zbawienia i w nim owocującym.

 

AKT POKUTY

 

K.: Panie Jezu, który obarczyłeś się naszym cierpieniem i dźwigałeś nasze boleści, zmiłuj się nad nami.

W.: Zmiłuj się nad nami.

K.: Chryste, który litując się nad ludźmi, uzdrawiałeś ich choroby, zmiłuj się nad nami.

W.: Zmiłuj się nad nami.

K.: Panie, który poleciłeś Apostołom wkładać ręce na chorych, zmiłuj się nad nami.

W.: Zmiłuj się nad nami.

 

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, bądź z nami we wszystkich niemocach naszych. Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum, który niewidomym wzrok przywracałeś, głuchym słuch, a niemym otwierałeś usta wspieraj nas w tym czego nam brakuje. Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna, Twoja dobroć niepojęta pragnie wszystkich zbawić, bądź naszym jedynym obrońcą. Od bezużytecznych skarg, od wspomnień budzących niepokój, od lęków zwątpienia, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych Sakramentów zachowaj nas Panie. Przez nadzieję naszego zmartwychwstania przemień nas, Panie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

LITURGIA SŁOWA

 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian:

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując [przybrania za synów] – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

 

LITANIA ZA CHORYCH

 

Kyrje, elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami. 

 

Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego zniszczenia, - zmiłuj się nad nami. 

Boże, który naszym pierwszym rodzicom po ich upadku dałeś nadzieję, że będą mieli Zbawiciela, 

Boże, który rozkazałeś Mojżeszowi na pustyni wystawić miedzianego węża, aby Izraelici patrząc na niego nie umierali od ukąszenia węży, 

Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła dla uleczenia naszych chorób, 

Boże, który ulitowałeś się nad łzami i modlitwą króla Ezechiasza i przedłużyłeś mu życie, 

Boże, który wielu sposobami doświadczonego Hioba na końcu wspaniale nagrodziłeś, 

Boże, który pobożnego Tobiasza ciężko dotknąłeś utratą wzroku, a potem wzrok mu przywróciłeś, 

Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia, jak złoto w ogniu, 

Jezu, który przyszedłeś dla uzdrowienia chorych, pocieszenia strapionych i otarcia łez naszych, 

Jezu, który uzdrowiłeś chorego od trzydziestu ośmiu lat mocą Twego słowa, 

Jezu, który wskrzesiłeś Łazarza od czterech dni umarłego, 

Jezu, który trędowatych uleczyłeś, ślepym przywróciłeś wzrok, głuchym słuch, niemym mowę, a tych, którzy z ufnością dotknęli się skraja Twojej szaty, obdarzyłeś zdrowiem, 

Jezu, mężu boleści, który znasz nasze słabości z doświadczenia, 

Jezu, który poszedłeś na śmierć, jak baranek daje się prowadzić na zabicie, 

 

Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Panie. 

Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Panie 

 

Od grzechu, który śmierć zadaje duszy, - zachowaj nas, Panie.

Od takiej śmierci, która prowadzi do wiecznego potępienia, 

Od sideł i chytrości szatańskiej, 

Od wszelkich niebezpieczeństw, 

Od upadku na duchu i niepokoju serca, 

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas na końcu życia do wiecznego odpoczynku przyjąć raczył, prosimy Cię, - wysłuchaj nas, Panie. 

Abyśmy mogli do końca wytrwać i dostać się do szczęśliwej wieczności, prosimy Cię, - wysłuchaj nas, Panie. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  - przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. 


Módlmy się 

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj nasze prośby za wszystkich chorych; spraw, aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa św. o. Pio o uzdrowienie:

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

NAŁOŻENIE RĄK

 

K.: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

 

Następnie z rękami wyciągniętymi nad wiernymi odmawia modlitwę nad ludem:

 

Udziel Panie swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

 

Następnie prezbiter podchodzi do wiernego, wkłada ręce i modli się.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem Twoim.

K.: Niech Bóg Ojciec udzieli wam swojego błogosławieństwa i umocni was swoja łaską.

W.: Amen.

K.: Niech Chrystus, Syn Boży, obdarzy was zdrowiem duszy i ciała.

W.: Amen.

K.: Niech Duch Święty oświeci wasze serca i niech was umocni w dźwiganiu krzyża choroby ku chwale zmartwychwstania.

W.: Amen.

K.: Wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.: Amen.

 

APEL JASNOGÓRSKI

 (oporacował ks. Marek Blady)

 

 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.085247993469238