11.8.2017 „Święć się Imię Twoje”

11.8.2017 „Święć się Imię Twoje”

Nabożeństwo przebłagalne za znieważanie Imienia Bożego, Sakramentów i Dnia Pańskiego – adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń na wystawienie

Podczas objawień w La Salette w 1846 r. Maryja przekazała dzieciom: Melanii i Maksymilianowi, orędzie smutku Boga i prośbę, by walczyć o ratunek bronią wiary i miłości. Dając przestrogę Francji przypomniała, że to grzechy ludzkie są powodem klęsk jakie spotykają ziemię. Potrzeba odnowy szacunku dla Imienia Bożego oraz godnego przeżywania niedzieli. Prośmy także za wszystkie narody Europy. „Szczęśliwe dusze prowadzone przez Ducha Świętego.”

Śpiew: Jezu ufam Tobie

Litanią do Najświętszego Imienia Jezusa prośmy o wynagrodzenie zniewag Bogu za brak szacunku dla Imienia Bożego i Dnia Pańskiego.

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas.

Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, jasności światła wiecznego,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, królu chwały,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, słońce sprawiedliwości,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Maryi Panny,

zmiłuj się nad nami.

Jezu najmilszy,

zmiłuj się nad nami.

Jezu przedziwny,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże mocny,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Ojcze na wieki,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

zmiłuj się nad nami.

Jezu najmożniejszy,

zmiłuj się nad nami.

Jezu najcierpliwszy,

zmiłuj się nad nami.

Jezu najposłuszniejszy,

zmiłuj się nad nami.

Jezu cichy i pokornego serca,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, miłośniku czystości,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, miłujący nas,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże pokoju,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, dawco żywota,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, cnót przykładzie,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, pragnący dusz naszych,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Boże nasz,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, ucieczko nasza,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, Ojcze ubogich,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, skarbie wiernych,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobry pasterzu,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, światłości prawdziwa,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, mądrości przedwieczna,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, dobroci nieskończona,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, drogo i życie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, wesele Aniołów,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, królu Patriarchów,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, mistrzu Apostołów,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, męstwo Męczenników,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, światłości Wyznawców,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, czystości Dziewic,

zmiłuj się nad nami.

Jezu, korono Wszystkich Świętych,

zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw,

przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw,

wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od zła wszelkiego,

wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,

wybaw nas, Jezu.

Od gniewu Twego,

wybaw nas, Jezu.

Od sideł szatańskich,

wybaw nas, Jezu.

Od ducha nieczystości,

wybaw nas, Jezu.

Od śmierci wiecznej,

wybaw nas, Jezu.

Od zaniedbania natchnień Twoich,

wybaw nas, Jezu.

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

wybaw nas, Jezu.

Przez Narodzenie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez Dziecięctwo Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez najświętsze życie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez trudy Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

wybaw nas, Jezu.

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez omdlenie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

wybaw nas, Jezu.

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

wybaw nas, Jezu.

Przez radości Twoje,

wybaw nas, Jezu.

Przez chwałę twoją,

wybaw nas, Jezu.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami, Jezu.

 

Jezu, usłysz nas.

Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się

 Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Tajemnica różańca – Cierniem ukoronowanie

Ubranie Jezusa w płaszcz i koronę na wyśmianie – to ból, który był skutkiem układu między Sanhedrynem i Piłatem. Słowami handlowali o władzę. Panie, ileż bólu na tej ziemi – ludzi, których słowem, układami, kłamstwem wtrącono w poniżenie – namiastkę śmierci. Daj łaskę, by z upokorzenia i cierpień rodziła się świętość mocniejsza od złych zamysłów.

Maryjo, Pocieszycielko strapionych – módl się za nami.

Ojcze nasz…, 10 x Zdrowaś Maryjo…

Pieśń: Przed tak wielkim…

Błogosławieństwo

Apel jasnogórski

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.094096183776855