10.8.2020 apel 39KPP Tajemnica wiary

Tajemnica wiary

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 10.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

  1. Przybliżamy się to Twojej przedziwnej obecności skrytej w Eucharystii z nadzieją, że ilekroć wznosi się nasza modlitwa, tylekroć umacnia się wiara Kościoła. Wszak katechizm przypomina: „Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia".” (KKK 1327).

Czasem wydaje się, że wiara jest jak skrzydła przypięte człowiekowi, by „stał się tym, czym jest” (J. Goethe).

Niekiedy można doświadczyć wątpliwości, a wtedy wiara wydaje się ciężkim wyborem i obowiązkiem.

Czasem splata się w równowadze życia dar Boga i ludzki wybór i wiara staje się oczywistością.

Kluczem tajemnicy wiary zdaje się być Twoje, Panie ukrywanie się w „chlebie najcichszym”, w sakramentach, w Słowie Pisma, w człowieku spotkanym na drodze swego życia. Przychodzi nam tu z pomocą Błażej Pascal:

„Bóg chciał się ukryć. Skoro Bóg tak się ukrył, wszelka religia, która nie powiada, że Bóg jest ukryty, nie jest prawdziwa. Gdyby wcale nie było ciemności, człowiek zupełnie by nie czuł swojego zepsucia; gdyby wcale nie było światła, człowiek wcale by się nie spodziewał pomocy. Istnieje dość jasności, by oświecić wybranych i dość ciemności, aby ich upokorzyć.” (cyt za V. Messori, „Opinie o Jezusie”, Kraków 1993, s.30-31.).

 

Pieśń:

 

  1. Tradycja Kościoła przekazuje opowieść o powstaniu modlitwy Składu Apostolskiego. Pierwsi uczniowie Jezusa z Nazaretu po dniu zesłania Ducha Świętego ustalili podstawę głoszenia całej Ewangelii. Każdy z dwunastu wypowiedział jedno zdanie. Wszystkie razem odmawiamy mówiąc „Wierzę w Boga...”. Każde z tych słów jest darem Boga objawiającego ludziom swe życie. Każde z nich także wyczekuje naszego: Amen, to znaczy „tak wierzę, tak ufam, tak pragnę kochać”. Uwielbiajmy naszego Stwórcę i Zbawiciela za dzieła, które czyni w nas poprzez wiarę, mówiąc po każdym wezwaniu: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

* „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi” - powiedział św. Piotr. Chwała Tobie za cudowny dar życia, za Wszechświat i prawa natury.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna jego jedynego” - powiedział św. Jan. Tobie chwała za „Słowo, które ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa, który się począł z Ducha Świętego i narodził z Maryi Panny” - powiedział św. Jakub Starszy. Chwała Tobie za Jezusa, który stał się jednym z nas - Emmanuelem, „Bogiem z nami”

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa umęczonego pod ponckim Piłatem, ukrzyżowanego, umarłego i pogrzebanego” - powiedział św. Andrzej. Chwała Tobie za zbawcze cierpienie i dobrowolną mękę Syna Bożego, by nas wyrwać z niewoli grzechu i śmierci.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa, który zstąpił do piekieł” - powiedział św. Filip. Chwała Tobie za Twoje zstąpienie na ziemię, by ratować nas od tworzenia piekła między ludźmi; chwała Synu Boży, że po swej śmierci wyprowadziłeś zmarłych wyczekujących wybawienia wiodąc ich do domu Ojca.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa, który trzeciego dnia zmartwychwstał” - powiedział św. Tomasz. Chwała Tobie za otwarcie bram śmierci i radość życia.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa, który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga wszechmogącego” - powiedział św. Bartłomiej. Chwała Tobie za złączenie natury ludzkiej z mocą nieba; za wieczny dom, w którym nas oczekujesz.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Jezusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych” - powiedział św. Mateusz. Chwała Tobie za naukę miłości miłosiernej i przebaczenia, które ratują przed śmiercią wieczną.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w Ducha Świętego” - powiedział św. Jakub Młodszy. Chwała Tobie za Przewodnika i Pocieszyciela rodzącego wspólnotę Kościoła.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w święty Kościół powszechny” - powiedział św. Szymon Gorliwy. Chwała Tobie za święte natchnienia zjednoczenia wszystkich w mocy Ducha Świętego.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w obcowanie świętych, grzechów odpuszczenie” - powiedział św. Juda Tadeusz. Chwała Tobie za łaskę oczyszczenia nas z błędów, słabości i za łączność ze świętymi i zmarłymi w modlitwie.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* „Wierzę w ciała zmartwychwstanie, życie wieczne” - powiedział św. Maciej. Chwała Tobie za to, że prowadzisz nas do nieśmiertelności i w dniu Twoim, Panie, przywrócisz nam nieśmiertelne ciało.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.08734393119812