3 KPP 1984

Trzecia pielgrzymka

 

W III Pieszej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej wzięło udział 5 tys. osób, z czego () % stanowiła młodzież szkół średnich i studenci. Oprócz tego dołączyli do pielgrzymki młodzi ludzie z francuskiej diecezji Agen (40 osób).

Wędrowcom wszędzie towarzyszyła życzliwość, gościnność a niejednokrotnie nawet wielka ofiarność i poświęcenie ze strony mieszkańców Kielecczyzny, którzy otwierali szeroko nie tylko bramy swoich miast i domów, ale także i serca.

Młodzi pielgrzymi ofiarowali tego roku trud pątniczy w dwóch intencjach ogólnych, które wypisano na transparentach niesionych przez całą drogę, tj.: „Matko, weź w opiekę naród cały – prosimy z Janem Pawłem II” oraz „Matko, polecamy Ci dzieło III Synodu Diecezji Kieleckiej”. Trud pielgrzymów miał wyprosić opiekę Bożą dla Kościoła w naszej Ojczyźnie i błogosławieństwo dla prac III Synodu diecezjalnego. Przed Kościołem w Polsce stanęły bowiem trudne zadania: miał on ustawicznie głosić Chrystusa, prowadzić do Niego, troszczyć się o godność i prawa człowieka, budzić we wszystkich nadzieję.

W czasie całej wędrówki stałym tematem pielgrzymich rozmyślań były słowa Ojca Świętego skierowane podczas Apelu Jasnogórskiego w dniu 19 czerwca 1983 r. do młodzieży polskiej. Z dużym zainteresowaniem przyjmowane były konferencje wygłaszane codziennie w każdej z dwunastu grup, których tematy koncentrowały się wokół trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości.

W ostatnim dniu pielgrzymki – 13 sierpnia 1984 r. – pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej o godz. 20 na wałach jasnogórskich (razem z pielgrzymką krakowską i sandomiersko-radomską). W homilii bp Edward Materski powiedział m.in., że udział w pielgrzymce jest odpowiedzią na Boże wezwanie, które zawsze objawia się człowiekowi jako łaska i nikt nie może przeszkodzić człowiekowi w tym pielgrzymowaniu do Boga.

Następnie głos zabrał Ojciec Duchowy pielgrzymki kieleckiej, tzn. bp Mieczysław Jaworski stwierdzając, że pielgrzymki jako wspaniałe dzieło młodej Polski są znakami jej aktualnej i przyszłej wierności Bogu i Kościołowi Są też wymownymi znakami braterstwa i pokoju między Polakami, których to wartości życzył sobie Ojciec Święty, kiedy mówił: „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”.

 

(ks. J. Kubicza, ks. T.Gocel, 25 lat Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę, Kielce 2007, s.16-17.)

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
180 0.089550971984863