Wstrzemięźliwość. Pokuta

9.8.2019

9 sierpnia 2019

2019.08.09_homilia_ks_Witold_Janocha
Zobacz reportaż FOTO

9.8.2019 (piątek)

DZIEŃ POKUTY

Kielce/ Piekoszów/Wierna Rzeka
Wstrzemięźliwość. Pokuta i pojednanie.

 „Jest taki rodzaj skromności, który polega na umiarkowanym używaniu rzeczy tego świata tak, że ścieśniamy siebie w użyciu tego, co jest dozwolone i godziwe, jak mówi Apostoł: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.” (1Kor 6,12). Podobnie wstrzemięźliwość, polegająca na poskromieniu namiętności, praktykowana stale – wywołuje zadowolenie, które jest owocem Ducha Świętego.” (bł. M. Sopoćko)
Moje używanie i nadużywanie dóbr tego świata, jak to z tym jest?

 „Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest opanowanie. "Duch jest naszym życiem"; im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej "stosujemy się do Ducha" (Ga 5, 25): Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. On również jest zadatkiem przyszłej chwały.” (KKK 736)

 „Kiedy idę się wyspowiadać, czynię to, by wyzdrowieć, by uzdrowić swoją duszę, uzdrowić serce i coś, co zrobiłem, a co nie jest dobre. Wspólnota chrześcijańska jest miejscem, w którym uobecnia się Duch Święty, który odnawia serca w miłości Boga i czyni z wszystkich braci jedno w Chrystusie Jezusie. To dlatego nie wystarczy prosić o przebaczenie pana we własnym umyśle i własnym sercu, lecz konieczne jest pokorne i ufne wyznanie swoich grzechów słudze Kościoła.” (Franciszek pp, Watykan, 19.2.2014)

 Patron dnia: bł. Michał Sopoćko (1888 – 1975)

  • Seminarium w Wilnie; studia z teologii moralnej i doktorat na Uniwersytecie Warszawskim; kapelan wojskowy; ojciec duchowny Seminarium w Wilnie; profesor Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie.

  • II wojnę światową udało mu się przetrwać w Wilnie, a po niej zagrożony aresztowaniem przez komunistów radzieckich wyjechał do Białegostoku.

  • Profesor Seminarium w Białymstoku; popularyzator ruchu Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego; wieloletni wychowawca katechetów.

  • „W jego bogatym w wieloraką działalność życiu dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei Miłosierdzia Bożego. Jemu to bez wątpienia przysługuje obok św. Faustyny Kowalskiej zaszczytny tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. Jako jej spowiednik i kierownik duchowy z czasów wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym (m.in. „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”), zabiegał o ustanowienie święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego.” (sopocko.pl/zyciorys/)

  • Beatyfikacja 2008 w Białymstoku. Można nazwać go patronem dobrej spowiedzi.

  • „Owoce Ducha Świętego są to akty cnót doprowadzone do pewnej doskonałości i napełniające duszę świętą radością. Są to miłe Bogu uczynki, które w nas i przez nas bywają spełniane z pomocą Ducha Świętego i obejmują prawie całe życie chrześcijańskie.” (bł. M. Sopoćko).

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.17802405357361